ʺPodrška izvozu malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Republiku Bugarskuʺ

Pre 26 dana

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije je organizovala konferenciju za novinare

Press centar UNS-a/ SREDA, 26. april 2017. godine u 12 sati

TEMA: Finalna konferencija projekta ʺPodrška izvozu malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Republiku Bugarskuʺ

AGENDA SKUPA:
11.30 Registracija učesnika, osveženje
12.00 Otvaranje konferencije
- Vladimir Jovanović, Razvojna agencija Srbije, zamenik direktora Sektora za podršku MMSPP
12.15 Predstavljanje projekta
Vladan Jeremić, Jugoistočna razvojna mreža, predsednik
12.30 Predstavljanje rezultata Studije ʺSektorska analiza izvoznog potencijala MSPP u republiku Bugarskuʺ.
Zoran Aleksić, koautor Studije
13.00 Predstavljanje ʺVodiča za izvoz u republiku Bugarskuʺ
Branko Brković, koautor Studije
13.20 Diskusija
14.00 Koktel i degustacija vina iz Srbije i Bugarske

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta ʺPodrška izvozu MSPP u Republiku Bugarskuʺ. Ovaj Projekat je pružio pomoć MSPP da se bolje pripreme za nastup na bugarskom tržištu.

Glavni rezultati projekta su:

- izrađena Studija ʺSektorska analiza izvoznog potencijala MSPP u Republiku Bugarskuʺ. Ova studija je definisala šest najperspektivnijih sektora i 23 delatnosti u kojima je moguće ostvariti dobre izvozne rezultate u Bugarskoj. Studija je na taj način postala smernica i pokazatelj pravca u kojima izvozni napori mogu da se usmere i daju pozitivne rezultate.
- izrađen i štampan ʺVodič za izvoz u Republiku Bugarskuʺ koji predstavlja praktičan alat za MSPP u pravcu povećanja izvoza u Bugarsku.
- realizovane obuke o izvozu u Bugarsku za predstavnike MSPP-a u jugoistočnoj Srbiji

Na konferenciji su detaljno predstavljeni glavni rezultati projekta. Svi glavni rezultati projekta: Studija ʺSektorska analiza izvoznog potencijala MSPP u Republiku Bugarskuʺ i ʺVodič za izvoz u Republiku Bugarskuʺ su dostupni na internet stranici Jugoistočne razvojne mreže www.jrm.rs/

Projekat je realizovala: Jugoistočna razvojna mreža (Asocijacija akreditovanih regionalnih razvojnih agencija južne i istočne Srbije) koju čine:

- Regionalna Razvojna Agencija ʺJugʺ
- Regionalna razvojna agencija ʺBraničevo -“Podunavljeʺ
- Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
- RARIS, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Projekat je finansirala Razvojna agencija Srbije u okviru svog Programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi u 2016. godini.

Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.

Kategorija: Press centar