ʺPozitivna psihologija i potpuna dobrobitʺ

Pre mesec danaUdruženje ʺŽivot i zdravljeʺ je organizovalo stručni skup
Facebook Share

Press centar UNS-a/ SREDA, 12. april 2017. godine u 14 sati

TEMA: ʺPozitivna psihologija i potpuna dobrobitʺ

Agenda skupa:

14.00 - 14.30 Pozdravna reč: dr sc med. Zorica Plavšić

14.30 - 15.30 Pozitivna psihologija i potpuna dobrobit: prof. dr sc Julian Melgosa (SAD)

(predavanje na engleskom sa prevodom)

15.30 - 16.00 Diskusija

Stručni skup akreditovan A-1-838/17 za lekare, psihologe i neuropsihijatre.

ʺPsihologija i njene brojne primene su, kroz istoriju, bile usmerene na abnormalne i patološke aspekte ljudskog ponašanja. Svrha i ciljevi su se tradicionalno sastojali od prepoznavanja maladaptivnog ponašanja, pogrešnih obrazaca ponašanja, neispravnog učenja, problema u međuljudskim odnosima i drugom. Jednom uočen, pacijent bi dobio dijagnozu kako bi započeo tretman usmeren ispravljanju problema i vraćanju ljudskog bića u normalno stanje. Pozitivna psihologija prepoznaje da je ovo samo jedan manji deo, a da bi veću pažnju trebalo usmeriti prednostima, a ne slabostima pojedinaca.ʺ -prof. dr sc Julian Melgosa.
Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.

Kategorija: Press centar