Poštuj propise, budi saobraćajno kulturan

Pre 8 dana

Prezentacija projekta: Osnove saobraćajne kulture uz primenu digitalne inovacije (vebinara) kao modelu prevencije i usvajanja pozitivnih stavova ponašanja u saobraćaju

Projekat ima za cilj da na sveobuhvatan način postavi osnove saobraćajne kulture koristeći inovacaju i digitalne tehnologije, kako bi što većem broju građana približila značaj iste i uticala na razvoj pozitivnih stavova o bezbednosti saobraćaja. Edukacijom na inovativan način, veći broj građana biće u mogućnosti da se pravovremeno informiše.
Cilj osnivanja internet prezentacije (http://www.saobracajnakultura.com/) zapravo je namera da postane jedinstveno mesto koje će naučna i stručna istraživanja na inovativan način prvi put približiti građanima i edukuvati o bitnoj temi kao što je saobraćajna kultura.

Šta se može videti na internet prezentaciji?

Pored istraživanja, primenjen je vebinar odnosno online edukacija, sastavljena od nekoliko kratkih snimaka (klipova), gde je sublimirano ono što je istraživanjem urađeno, kao deo srži saobraćajne kulture. Snimci (vebinar) služe da podstaknu građane da na sajtu mogu pronaći sve informacije, ukratko prezentovane, ujedno je i uvod u inovativan način edukacije koji vebinar podrazumeva i koji se sve više koristiti u svetu za obrazovne svrhe kao zamena za klasičan metod učenja. Vebinari su popularni u svim svetskim državama jer pružaju edukaciju svima koji nisu u mogućnosti da prisustvuju klasičnim predavanjima i predstavljaju konekciju između online i klasičnog obrazovanja. U okviru svakog pripremljenog vebinara, postoji dostupan i materijal besplatan za preuzimanje, takođe, sekcije koje prate vebinar, pružaju ujedno i besplatan edukativni materijal.

Šta projekat sadrži?

Uz istraživanje, internet mesto i vebinar, kreirana je posebna mobilna aplikacija u funkciji bezbednog ponašanja u saobraćaju, kako za najmlađe učesnike u saobraćaju tako i za odrasle naročito one koji spadaju u vozače sa dužim vozačkim stažom. Ista je besplatna za preuzimanje Google play prodavnici

Kategorija: Medija Centar