Predavanje Zorana Avramovica na DIF-u ʺFenomen fudbalaʺ

Pre 2 meseca

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, Zoran Avramović, direktor Crvene zvezde Marketing i autor pet knjiga o fudbalu („Industrija fudbala, 2004.“, „Fudbal, globalna religija, 2006.“, „Fudbal na prvom mestu, 2010.“ i ʺFudbal, srce miliona 2015.ʺ i ʺKad prestane igra pocinje rat, 2016.ʺ, pred punim amfiteatrom, podelio je svoje stavove, razmišljanja i dileme sa studentima Katedre za fudbal profesora Saše Jankovića, na temu FENOMEN FUDBALA.
Kroz istorijski, sociološki, psihološki, tehnološki i komunikološki presek Avramović je brojim primerima, analizama, rezultatima multidisciplinarnih istraživanja ukazao da je fudbal odavno prestao biti „najvažnija sporedna stvar na svetu“ i zabava.
Tokom multimedijalne prezentacije, pred punim amfiteatrom, u potrazi za odgovorom „Šta je to što u suštini jedan „stari“ sport čini tako mladim, svežim, inventivnim, inovativnim i nepredvidljivim, ukazano je da je fudbal „fabrika doživljaja“ – u isto vreme i drama, adrenalin, pobeda, poraz, frustracija, ali i sreća, pa i razvoj, vlast i moć.
Zanimljiv pristup u delu predavanja je i teza o fudbalu kao jedinstvenom sportu – jer je njegovo generičko ime identično sredstvu kojim se igra. Analizirajući razvoj fudbalske lopte od 1934. do 2017.godine Avramović kaže da se cela zemaljska kulga okreće oko fudbalske lopte.
Poseban deo predavanja je bio posvećen značaju i uticaju društvenih mreža u razvoju fudbala, takođe iumetničkoj i kulturološkoj dimenziji fenomena fudbala.
„Fudbal bira najbolje za sebe, a najbolje iz njega ostaje zalog čovečanstvu“, istaknuto je u delu predavanja u kome Avramović tvrdi da je fudbal jedinstveni globalni brend.
Studenti su bili upoznati i sa rezultatima (Social Issues Research Centre) istraživanja u 6 zapadnoevropskih zemanja o faktorskoj analizi stavova i ponašanja navijača. Avramović je predavanje završio rečima:
„Svet u kome živimo se toliko brzo menja da često ne stignemo ni da sagledamo sadržaj tih problema, već vrtoglavu brzinu kojom se one ređaju. Nešto novo za čas postane zastarelo. Kako fudbal tome ne samo odoleva, već te promene i njihov sadržaj usvaja, čak i prisvaja, jeste fenomen – „pojava sama po sebi“. Naše je da te pojave ne samo posmatramo, nego da ih usvajamo i primenjujemo i srpski fudbal učinimo boljim.

Kategorija: Ostali sportovi