Dogovor sa Vladom Republike Srbije ili protestne vožnje zbog bitno narušenih uslova poslovanja taksista

Pre 19 dana

DOGOVOR - NAŠ IZBOR!

U toku je nečija „akcija“ značajnog povećanja broja „legalnih“ taksista na ulicama grada Beograda koja je počela 01. 01. 2017. godine i koja traje.
Nova Odluka o taksi prevozu koju je Skupština grada Beograda donela 29.12.2016. god. je uzrok i osnov te, za taksi preduzetnike u Beogradu, veoma loše činjenice.
Nesporno je:
- da je na ulicama grada Beograda iz dana u dan sve veći (ogroman) broj nelegalnih taksi vozila koja potpuno slobodno i uz nečiju podršku obavljaju „njihovu taksi delatnost“
- da je legalnim taksistima od oktobra 2016. god. U Tarifnom broju 5. Pod tačkom 18. nepotrebno uveden dodatni „lokalni namet“:
ODLUKA
O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
(ʺSl. list grada Beogradaʺ, br. 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015 i 96/2016)
Tarifni broj 5.
Za spise i radnje iz oblasti saobraćaja koje obavlja organizaciona jedinica Gradske uprave
Grada Beograda, plaća se taksa i to:
18. Zahtev za obavljanje ispitivanja pogodnosti i klasifikaciju taksi vozila 1.103,00 dinara

- da nečija „akcija“ značajnog povećanja broja „legalnih“ taksista na ulicama grada Beograda, koja je u toku, značajno umanjuje (za preko 30%) i onako malu profitabilnost u obavljanju ove delatnosti , a samim tim i mogućnost opstanka legalnih taksista u tzv. „reprogramu poreskog duga“.

Zahvaljujući novoj Odluci o taksi prevozu koju je Skupština grada Beograda donela 29.12.2016. god. preko 960 novih zahteva za dobijanje dozvole za obavljanje taksi prevoza je predato u Sekretarijatu za saobraćaj od 01.01. do 31.01.2017. godine.
Koliko je novih rešenja već doneto ili će biti doneto u narednom periodu?
Slične „promene na gore“ se dešavaju i u drugum gradovima i opštinama...
To je kap je prelila čašu poćevši od februara 2017. u gradu Beogradu. Ko to sprovodi i zašto?

Kategorija: Medija Centar