Blokada suočavanja s prošlošću i procesa REKOM

Pre 19 dana

Proces uspostavljanja tranzicione pravde u državama nastalim na području bivše SFRJ je u ozbiljnoj krizi. Glavni razlozi su nepostojanje političke volje novih vlasti za procesuiranjem počinilaca ratnih zločina, slabe državne institucije koje ni posle 17 godina od okončanja rata nisu postale delotvorne i nezavisne, jačanje ekstremnog nacionalizma, prekid dijaloga sa civilnim društvom o prošlosti, sprečavanje pristupa dokumentima u posedu državnih institucija i nedostatak konzistentne podrške tranzicionoj pravdi Evropske unije.
Inicijativa REKOM je jedina civilna inicijativa koja je okupila premijere i predsednike država u regionu oko ideje da zajednički osnuju komisiju koja će izraditi popis civila i vojnika koji su izgubili život ili nestali u vezi sa ratovima na području nekadašnje SFRJ. Iako su zvanični izaslanici za REKOM u oktobru 2014. godine sačinili Izmene statuta REKOM-a kojima su detaljno definisani zadaci, ciljevi i aktivnosti regionalne komisije, procedure za osnivanje REKOM-a još nisu pokrenute. Osnovni razlog je što regionalna saradnja u vezi sa pravom na istinu o prošlosti nije više politička i moralna obaveza novih lidera. Vlade i predsednici u regionu pokreću nacionalne instrumente koji ne obećavaju doprinos suočavanju s prošlošću već njegovo dalje odgađanje.
Koalicija za REKOM pozdravlja poziv Komesara Saveta Evrope za ljudska prava da države formalno preuzmu vlasništvo nad procesom REKOM, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno delotvornije učešće institucija EU.

Kategorija: Medija Centar