Savez jevrejskih opština Srbije, Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu i Filozofskog fakulteta u Rijeci

Pre mesec dana

Projekat „Mesta stradanja - prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj” želi da označi mesta stradanja tokom prve faze Holokausta i da kroz otvorenu onlajn bazu podataka pruži istraživačima, istoričarima, studentima i ostaloj javnosti, arhivsku građu, fotografije, intervjue i kratke istorijske tekstove koji dokumentuju stratišta i na taj način ih čuvaju od zaborava. 23. februara u Beogradu biće međunarodni seminar o Holokaustu, genocidu nad Romima i kulturi sećanja (zainteresovani se mogu prijaviti na office@cieh-chre.org), dok će u aprilu i maju rezultati projekta biti prezentovani tokom dva okrugla stola – prvi u Beogradu a drugi u Rijeci.Početak Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj nije još dovoljno istraženo razdoblje. Njegovi uzroci i načini provođenja zahtevaju dodatno razumevanje i istorijsko objašnjenje, ali i zajedničku potrebu da se stalnim podsećanjem na tragediju spreči njeno ponavljanje. Tokom prve faze Holokausta, u periodu od početka Drugog svetskog rada do uspostavljanja logora smrti početkom 1942. godine u Evropi je ubijeno preko milion Jevreja i veliki broj Roma, uglavnom u masovnim streljanjima. Od jula do decembra 1941. u Srbiji je streljano oko 6.000 Jevreja i oko 1.500 Roma. U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ubijeno je do avgusta 1941. preko 2.000 Jevreja i nekoliko desetina hiljada Srba, uglavnom u okolini Gospića (Jadovno) i na ostrvu Pag.Obrazovanju o Holokaustu u Srbiji i Hrvatskoj i o genocidu nad Romima nedostaje kritički pristup i kontinuirano istorijsko istraživanje njegove prve faze, koje je potpuno izostavljeno iz obrazovanja. Ovim projektom, kroz istraživački proces, prikupljanje podataka i širenje svesti i znanja o značaju očuvanja sećanja, nameravamo da doprinesemo kako širem obrazovanju o Holokaustu tako i saznanju i edukaciji o genocidu nad Romima, kao stalnom podsetniku kako se tragedija Holokausta nikada ne bi ponovila.

Kategorija: Medija Centar