ʺKoliko su mediji poštovali Kodeks novinara Srbije u 2016. godiniʺ

Pre 2 meseca

Savet za štampu je organizovao tribinu

Press centar UNS-a/ SREDA, 25. januar 2017. godine u 13 sati

TEMA: ʺKoliko su mediji poštovali Kodeks novinara Srbije u 2016. godiniʺ

Govorili su:
Tamara Skrozza, članica Komisije za žalbe Saveta za štampu
Petar Jeremić, član Komisije za žalbe Saveta za štampu
Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu

Osam dnevnih novina za deset meseci prošle godine prekršilo je etička pravila profesije gotovo pet i po hiljada puta, čak dve hiljade više nego prethodne 2015. godine, pokazali su rezultati monitoringa koji sprovodi Savet za štampu.

Broj žalbi koje građani i institucije podnose samoregulatornom telu takođe iz godine u godinu raste, ali, nažalost, i broj odluka Komisije za žalbe o prekršajima Kodeksa. U toku 2016. godine, od 82 razmatrane žalbe, samo u devet slučajeva Komisija je ocenila da nije bilo povrede Kodeksa.

Predstavnici Saveta za štampu govorili su o najčešćim greškama koje mediji prave, o slučajevima o kojima je većina njih izveštavala ne poštujući profesionalne standarde, žalbama koje su sami podnosili i najinteresantnijim odlukama Komisije za žalbe.

Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.Kategorija: Press centar