Zapošljavanje bivših osuđenika neophodna karika za uspešniju reintegraciju

Pre 3 meseca

Najveći problem bivših osuđenika/ca po izlasku iz zatvora je pronalazak zaposlenja.
Prema podacima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, godišnje iz zatvora na slobodu izađe oko 5.800 zatvorenika, a za tri godine izašlo je njih oko 17.400.
Nacionalni akcioni plan za zapošljavanje za 2016. godinu ne prepoznaje bivše osuđenike kao kategoriju teže zapošljivih lica na tržištu rada.
Model socijalnog preduzetništva, koji se pokazao kao najpogodniji za efikasnije uključivanje bivših osuđenika na tržište rada, u Srbiji je tek u razvoju.
Neophodnosti radnog angažovanja lica koja napuste kazneni sistem ne posvećuje se dovoljno pažnje, uprkos činjenici da je nemogućnost nalaženja posla glavni uzrok povratku krivičnim delima.
U želji da se društvena isključenost, diskriminacija na tržištu rada i teškoće reintegracije u zajednicu bivših osuđenika umanje, održali smo niz sastanaka kako bi sa predstavnicima/ama nadležnih institucija i organizacija širom Srbije razgovarali o postojećoj praksi zapošljavanja kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.
Rezultat tih razgovora i sveobuhvatnog istraživanja o mogućnostima zapošljavanja bivših osuđenika je izveštaj na čije predstavljanje Vas pozivamo.

Kategorija: Medija Centar