Obrazovanje za novinare i medijska pismenost - Nacionalna konferencija

Pre 3 meseca

Fondacija Medija centar i Media i reform centar Niš u okviru regionalnog projekta “Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi” organizuju nacionalnu konferenciju na temu medijske pismenosti i obrazovanja za novinare.

Medijska pismenost je tokom prethodnih 5 godina predmet brojnih debata kako stručne, tako i šire javnosti u Srbiji. Često se pominje i u kontekstu EU integracija, odnosno kao važan faktor na polju demokratizacije i razvoja građanskog društva u Srbiji. Međutim, mnogobrojni razlozi koji su doveli do krize sistema vrednosti u Srbiji, neminovno su uticali i na to da unapređenju sektora medijskog obrazovanja, kako novinara tako i šire javnosti, država ne pridaje dovoljno potrebne pažnje.

Istraživanje o medijskoj pismenosti, koje je za potrebe ovog projekta sproveo Dejan Kožul, ukazuje na to da kvalitet medijskog izveštavanja u Srbiji opada, kao i da je stanje u medijima sve gore. S druge strane, podaci govore da se pojavljuje velika potreba za edukacijom iz oblasti medijske pismenosti, kao i generalno nužnost za podizanjem svesti o značaju ove teme za sve građane.

Dobra prilika da se ovaj loš trend promeni, jeste aktuelni proces kreiranja nove medijske strategije, koji daje priliku da se svi zainteresovani relevantni subjekti uključe i daju adekvatan doprinos razvoju medijske pismenosti u Srbiji.

Nakon uvodnih reči organizatora, kao i predstavljanja ključnih nalaza istraživanja, predstavnici akademske i stručne javnosti imaće kraća izlaganja po određenim temama, a radi pokretanja diskusije sa cijem definisanja seta preporuka za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Kategorija: Medija Centar