Održan Blue Green Dream Bussiness Forum u Mikser House-u

Pre godinu dana

Na Forumu ʺBlue Green Dreamʺ održanom 24. decembra u Mikser House-u predstavljena su rešenja koja ublažavaju negativne uticaje klimatskih promena i ekstremnih vremenskih nepogoda, a koja su ekonomičnija za izgradnju i trajnu ekspolataciju. Forum je organizovala Mikser organizacija, kao član i koordinator Blue Green Dream (BGD) Centra za centralnu i jugoistočnu Evropu, povodom prestižnog priznanja ʺBussiness Green Technology Awardʺ koji je osvojio tim naših stručnjaka okupljenih oko projekta ʺBlue Green Dreamʺ u Londonu u kategoriji “Istraživačko-razvojni program godine” (Research & Development Programme of the Year). Nosioci projekta, profesor Čedo Maksimović sa Imperial Colege-a u Londonu i inženjer Ranko Božović ispred tima EnPlus su na forumu predstavili prednosti nagrađene “plavo-zelene tehnologije” u planiranju, izgradnji i eksploataciji. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prestižna nagrada Bussiness Green Technology Award 2015 dodeljuje se svake godine najboljim i najinovativnijim dostignućima u oblasti biznisa zelenih tehnologija u Velikoj Britaniji. Ove godine, priznanje za najbolji istraživačko-razvojni program dobio je tim projekta “Blue Green Dream” (BGD), čiji je idejni tvorac, osnivač i koordinator profesor Čedo Maksimović sa Univerziteta Imperijal koledž u Londonu (Odsek za građevinarstvo i životnu sredinu). Stručni tim Regionalnog BGD Centra za centralnu i jugoistočnu Evropu u Beogradu predvodi Ranko Božović, Dipl.ing.maš čija je reputacija u domenu primene održivih izvora energije i integrisanom procesu projektovanja priznata u svetskim okvirima. Koordinator Centra za centralnu i jugoistočnu Evropu je Mikser organizacija.

Projekat Blue Green Dream razvio je inovativne metodologije urbanističkog planiranja novih i revitalizacije postojećih gradova, naselja i pojedinačnih objekata u kojima se ostvaruje jedinstvena interakcija sistema urbanih (PLAVIH) voda i urbanih hortikulturnih (ZELENIH) sistema sa ostalim infastrukturnim i eko sistemima u gradovima.

Izvesni aspekti ovih rešenja su se u praksi koristili i ranije, ali kao odvojene kategorije u projektovanju i izgradnji, dok ʺPlavo-zeleni sanʺ te dve zasebne oblasti ujedinjuje i dolazi do integralnih rešenja koja ublažavaju negativne uticaje klimatskih promena i ekstremnih vremenskih nepogoda, a koja su ekonomičnija za izgradnju i trajnu ekspolataciju. Više detalja o projektu može se videti na stranici BGD projekta.

Blue Green Dream rešenja predstavljaju značajnu inovaciju u svetskim razmerama za koju su autori dobili prestižno priznanje u Velikoj Britaniji. Ove metode prikazane su i na konferenciji u Beogradu u okviru Mikser festivala 2014, kada su domaćoj stručnoj javnosti i široj publici predočeni primeri efikasnog planiranja urbanih prostora u cilju povećanja otpornosti gradova na negativne efekte klimatskih promena, elementarnih nepogoda i antropogenih uticaja na prirodnu sredinu.

Blue Green Dream je jedan od prvih projekata u svetu koji je razvio konzistentno planiranje, analize, kvantifikacije i primene metodologije interaktivnog sadejstva vodenih i biljnih resursa u urbanim sredinama. Osim u Londonu ove metode se već primenjuju i u Berlinu, Parizu, Roterdamu i Singapuru, a zahvaljujući saradnji Mikserom i ostalim domaćim stručnjacima koji su članovi Blue Green Dream tima, među gradovima koji su u planu za primenu BGD tehnologije, nalazi se i Beograd.

Više detalja o projektu može se videti na stranici BGD projekta www.bgd.org.uk.

Kategorija: Novo