Kontakt Web Televizija

   

Vasilija Đurovića Vaka 15
11077 Belgrad
Serbia
office@webtv.rs  
   
direktor  
dipl.komunikolog Marko Vuković
mail: marko@webtv.rs
tel: 063 310 635
   
marketing  
dipl.ecc Miloš Vuković
mail: milosvukovic@webtv.rs
tel: 069 595 8575
   
 
dipl.ecc. Predrag Vuković
mail: predrag.vukovic@webtv.rs
telefon: 063 566011
   
   
   

АBIES SISTEM d.o.o.
šifra delatnosti: 7311
matični broj: 07777370
PIB: 100835437
tekući račun: 170-967-23