Lik i delo Stevana Stojanovića Dike 0.3
KZN Vlade Japana i Saveza slepih Srbije 0.4
 Centar za liberalno demokratske studije Korupcija u Srbiji danas, I deo 0.5
Centar za liberalno demokratske studije Korupcija u Srbiji danas, II deo 0.4
Konferencija za novinare Karate Federacije Srbije povodom uspeha u Monpeljeu 0.5
Konferencija za novinare Udruženja dermatovenerologa Euromelanom 2016 0.5
Konferencija za novinare UNICEFa ʺDigitalno nasilje i njegova prevencijaʺ 0.4
 ʺRezultati medijske reforme  godina iza nasʺ,  I deo 0.5
 ʺRezultati medijske reforme  godina iza nasʺ, II deo 0.2
ʺŠta su doneli izboriʺ  I deo 0.5
ʺŠta su doneli izboriʺ  II deo 0.3
 ʺOdluke Komisije za žalbe Saveta za štampu u protekla tri mesecaʺ 0.1
Konferencija za novinare švajcarske kompanije ʺPerunisʺ iz Ciriha 0.2
Predstavljanje projekta ʺĆirilično pismo u tržišnim komunikacijamaʺ 0.2
ʺPredizborna nacionalna debata o mladimaʺ 0.3
Konferencija za novinare Udruzenja osoba sa invaliditetom ʺFeniksʺ 0.9
395  Okrugli sto Misije OEBS u Srbiji, REM i Delagacija Evropske unije  I deo 0.3
Okrugli sto Misije OEBS u Srbiji, REM i Delagacija Evropske unije  II deo 0.2
ʺRezultati istraživanja o percepciji nasilja nad ženama među građanima Srbijeʺ 0.4
ʺJoakim u Gračaniciʺ 0.3