ʺŠta država Srbija čini u borbi protiv porodičnog nasiljaʺ 0.3
ʺFantomke u Savamali, a šator kod Kalemegdanaʺ 0.6
ʺSećanje na Bošanʺ 0.5
 ʺIma li podele vlasti u Srbiji?ʺ  I deo 0.4
 ʺIma li podele vlasti u Srbiji?ʺ  II deo 0.2
Prvo postizborno istraživanje: maj 2016. godine 0.3
KZN Foruma za etničke odnose ʺNajava okruglih stolova o bilateralnoj saradnji Srbije i susedaʺ 0.3
KZN Mediarta 0.3

KZN Mediarta

Kako do unapređenja procedura zapošljavanja u javnom sektoru 0.3
Prezentacija Centralnog registra planskih dokumenata 0.6
Lik i delo Stevana Stojanovića Dike 0.3
KZN Vlade Japana i Saveza slepih Srbije 0.4
 Centar za liberalno demokratske studije Korupcija u Srbiji danas, I deo 0.5
Centar za liberalno demokratske studije Korupcija u Srbiji danas, II deo 0.4
Konferencija za novinare Karate Federacije Srbije povodom uspeha u Monpeljeu 0.6
 ʺRezultati medijske reforme  godina iza nasʺ,  I deo 0.5
 ʺRezultati medijske reforme  godina iza nasʺ, II deo 0.2
ʺŠta su doneli izboriʺ  I deo 0.5
ʺŠta su doneli izboriʺ  II deo 0.3
 ʺOdluke Komisije za žalbe Saveta za štampu u protekla tri mesecaʺ 0.1