ʺŠta nam je Toma Zdravković značioʺ 0.6
Najava ʺ21. INTERFERʺaʺ 0.5
ʺRegionalna konferencija Svetskog kongresa porodicaʺ 1.0
Prvi deo panela  ʺObnovljivi izvori energije između potreba i mogućnostiʺ 0.6
Drugi deo panela ʺObnovljivi izvori energije  između potreba i mogućnostiʺ 0.2
Snaga naroda 0.5

Snaga naroda

ʺOdluke Komisije za žalbe Saveta za štampu u protekla tri mesecaʺ 0.7
ʺStrategija unapređenja položaja OSI  put do jednakosti OSIʺ 0.2
Rezultati kampanje ʺSiguran glasʺ 0.2
ʺ51. Mokranjčevi daniʺ 0.3
Najava ʺParade hrabrosti, snage i dostojanstvaʺ 0.2
Najavaʺ23. međunarodnog kongresa vizantologaʺ 0.1
Koliko mladi znače Vladi: kako da mladi budu prioritet ove vlasti, ali i svake naredne? 0.2
Prvi deo skupa ʺUgalj  osporavani energentʺ 0.1
Drugi deo  skupa ʺUgalj  osporavani energentʺ 0.1
 ʺBlokada procesa rešavanja sudbine nestalihʺ 0.1
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila održao je konferenciju za novinare Položaj dece migranata u Srbiji nakon zatvaranja balkanske rute 1.6
ʺIskustva potrošača sa proizvodima, komunalnim uslugama i bankamaʺ 0.8
ʺOpravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoruʺ 0.5
ʺGenocid nad Srbima i Romima u Bosni i Hercegoviniʺ 0.7