Promocija knjige ʺMađarska revolucija 1956ʺ 0.7
ʺZaštitimo dojenjeʺ 0.5
ʺIma li kraja nametima privredi?ʺ 0.9
 ʺPROTEST odluke Glavnog odbora Sindikata lekara i farmaceuta Srbijeʺ 0.7
Zahtev za smenu Saše Radulovića sa mesta predsednika pokreta Dosta je bilo 4.5
KZN Udruženja obolelih od limfoma LIPA Prva on line edukacija o hočkinovom limfomu 0.6
KZN Društva fizičara Srbije i izdavačke kuće Klett Obeležavanje 40 godina Mladog fizičara i dodela diploma 0.5
Ispitivanje javnog mnjenja: oktobar 2016. godine 0.6
 Najava ʺX međunarodnog simpozijuma kolopraktologa Jugoslavijeʺ 0.3
 ʺMinut do 12 za mentalno zdravljeʺ 0.4
Kako ćemo se grejati tokom predstojeće zime? I sesija 0.5
Kako ćemo se grejati tokom predstojeće zime? II sesija 0.2
Javna rasprava o nacrtu uputstava za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn medijima 0.5
Promocija knjige ʺDelinkvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji: Rezultati Međunarodne ankete samoprijavljivanjem delinkvencije 1.0
Drugo, dopunjeno izdanje ʺVučić i cenzuraʺ 1.1
Kuda ide srpsko zdravstvo? Vreme je za alarm!!! 1.0
ʺRezultati monitoringa kršenja Kodeksa novinara u dnevnim novinama u poslednjih šest meseciʺ 0.4
ʺPrava  pacijenata u Srbijiʺ 0.5
ʺNajava protesta osoba sa invaliditetomʺ 0.4
ʺKako mediji tretiraju nasilje u porodiciʺ 0.7