Kako ćemo se grejati tokom predstojeće zime? I sesija 0.5
Kako ćemo se grejati tokom predstojeće zime? II sesija 0.2
Javna rasprava o nacrtu uputstava za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn medijima 0.5
Promocija knjige ʺDelinkvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji: Rezultati Međunarodne ankete samoprijavljivanjem delinkvencije 1.0
Drugo, dopunjeno izdanje ʺVučić i cenzuraʺ 1.1
Kuda ide srpsko zdravstvo? Vreme je za alarm!!! 1.0
ʺRezultati monitoringa kršenja Kodeksa novinara u dnevnim novinama u poslednjih šest meseciʺ 0.4
ʺPrava  pacijenata u Srbijiʺ 0.5
ʺNajava protesta osoba sa invaliditetomʺ 0.4
ʺKako mediji tretiraju nasilje u porodiciʺ 0.7
ʺŠta nam je Toma Zdravković značioʺ 0.7
Najava ʺ21. INTERFERʺaʺ 0.5
ʺRegionalna konferencija Svetskog kongresa porodicaʺ 1.0
Prvi deo panela  ʺObnovljivi izvori energije između potreba i mogućnostiʺ 0.6
Drugi deo panela ʺObnovljivi izvori energije  između potreba i mogućnostiʺ 0.2
Snaga naroda 0.5

Snaga naroda

ʺOdluke Komisije za žalbe Saveta za štampu u protekla tri mesecaʺ 0.7
ʺStrategija unapređenja položaja OSI  put do jednakosti OSIʺ 0.2
Rezultati kampanje ʺSiguran glasʺ 0.2
ʺ51. Mokranjčevi daniʺ 0.4