Jedanaesti evropski kongres Međunarodne federacije muzičaraprvi dan, treća sesija 0.1
Jedanaesti evropski kongres Međunarodne federacije muzičaraprvi dan, četvrta sesija 0.1
Jedanaesti evropski kongres Međunarodne federacije muzičaradrugi dan, prva sesija 0.0
Jedanaesti evropski kongres Međunarodne federacije muzičaradrugi dan, druga sesija 0.1
Jedanaesti evropski kongres Međunarodne federacije muzičaradrugi dan, treća sesija 0.1
Jedanaesti evropski kongres Međunarodne federacije muzičaradrugi dan, četvrta sesija 0.1
 ʺTrepča i restitucija u Srbijiʺ 0.1
Nepravilnosti u proceduri izbora u zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu  uzurpacija autonomije univerziteta od strane dekana 1.5
Sindikat visokog obrazovanja Srbije 0.4
Kuda ide srpsko zdravstvo?  Poslednje obraćanje pred protest Sindikata lekara i farmaceuta Srbije 1.0
 ʺZnačaj hidropotencijala za energetsku bezbednostʺ  prva sesija 0.5
 ʺZnačaj hidropotencijala za energetsku bezbednostʺ druga sesija 0.4
ʺ11. evropski kongres Međunarodne federacije muzičara  FIMʺ 0.4
Uručene nagrade Saveza novinara Srbije i Crne Gore Novici Đuriću, Branislavu Gulanu i Vukmanu Vidakoviću 0.8
 Koliko je štednja važna građanima Srbije? 1.0
ʺAmeričkoislamski antisrpski džihadʺ 0.7
ʺNezadovoljstvo raste  PROTEST Sindikata lekara i farmaceuta Srbije!ʺ 0.8
ʺUspesi matematičara i informatičara na međunarodnim takmičenjima u 2016.ʺ 0.5
ʺRuski uticaj na odnose Srbije i NATOʺ 0.5