ʺTrepča i restitucija u Srbijiʺ 0.1
Kuda ide srpsko zdravstvo?  Poslednje obraćanje pred protest Sindikata lekara i farmaceuta Srbije 1.0
 ʺZnačaj hidropotencijala za energetsku bezbednostʺ  prva sesija 0.5
 ʺZnačaj hidropotencijala za energetsku bezbednostʺ druga sesija 0.4
ʺ11. evropski kongres Međunarodne federacije muzičara  FIMʺ 0.4
Uručene nagrade Saveza novinara Srbije i Crne Gore Novici Đuriću, Branislavu Gulanu i Vukmanu Vidakoviću 0.8
 Koliko je štednja važna građanima Srbije? 1.1
ʺAmeričkoislamski antisrpski džihadʺ 0.8
ʺNezadovoljstvo raste  PROTEST Sindikata lekara i farmaceuta Srbije!ʺ 0.8
ʺUspesi matematičara i informatičara na međunarodnim takmičenjima u 2016.ʺ 0.5
ʺRuski uticaj na odnose Srbije i NATOʺ 0.5
Promocija knjige ʺMađarska revolucija 1956ʺ 0.8
ʺZaštitimo dojenjeʺ 0.5
ʺIma li kraja nametima privredi?ʺ 0.9
 ʺPROTEST odluke Glavnog odbora Sindikata lekara i farmaceuta Srbijeʺ 0.7
KZN Udruženja obolelih od limfoma LIPA Prva on line edukacija o hočkinovom limfomu 0.6
KZN Društva fizičara Srbije i izdavačke kuće Klett Obeležavanje 40 godina Mladog fizičara i dodela diploma 0.5
Ispitivanje javnog mnjenja: oktobar 2016. godine 0.6
 Najava ʺX međunarodnog simpozijuma kolopraktologa Jugoslavijeʺ 0.3
 ʺMinut do 12 za mentalno zdravljeʺ 0.4