Okrugli sto SiNOSa, Koalicije ZUM i Kragujevačke inicijative 0.4
Promocija knjige ʺDržavo, ruke uvisʺ 0.8
Sastanak nosioca liste ʺDosta je biloʺ Saše Radulovića sa predstavnicima civilnog sektora 1.9
Tribina KOMSa i NAPORa 0.6
Konferencija za novinare Sindikata vatrogasaca Srbije 1.4
Okrugli sto Udruženja Jelek 0.9