ʺŠta sa izbeglicama posle zatvaranja balkanske rute?ʺ 0.2
Konferencija za novinare Udruzenja Obolelih od reumatskih bolesti Srbije i Udruzenja obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa Srbije 0.8
KZN Udruženja privatnih pogrebnika Srbije 0.5
Konferencija za novinare Agencije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Faktor Plus 0.3
Konferencija za novinare Udruženje osoba sa invaliditetom ʺFeniksʺ 0.4
KZN Nikole Džombe 1.0

KZN Nikole Džombe

KZN ʺDoktori protiv korupcijeʺ 0.4
KZN Gej lezbejskog info centra 0.6
KZN Fondacije Centar za demokratiju I deo 0.3
KZN Fondacije Centar za demokratiju II deo 0.1
KZN Fondacije za podršku licima sa znatno smanjenom i bez funkcije vida (Fibi) 1.3
KZN Sporazum o saradnji Pokreta za Srbiju i Ruskog opštenarodnog saveza 0.5
KZN povodom predstavljanja izborne liste Srpsko  ruski pokret 16/3/2016 0.7
KZN Nezavisnog policijskog sindikata Srbije 1.2
Tačka susreta: šta je to Balkan, šta se priča o njemu i šta bi Balkan mogao da bude? 2.4
Okrugli sto Ambasadora održivog razvoja i životne sredine 0.4
KZN Udruženja za zaštitu potrošača ʺEFEKTIVAʺ 0.5
Promocija knjige IK Filip Visnjic: Najveće obaveštajne akcije i afere na Balkanu 1.0
KZN Agencije Faktor plus: Prezentacija istraživanja za februar 2016 0.4
Prvi deo okruglog stola Kancelarije UNICEFa u Srbiji, Regulatornog tela za elektronske medije i Udruženja novinara Srbije 0.5